Toetsmethode

KIJK

Praktisch hulpmiddel voor het observeren en registreren van ontwikkeling bij baby’s, dreumesen en peuters.
Toetsmethoden en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) staan volop in de belangstelling.
Met ingang van februari 2014 zijn wij begonnen met Kijk! Dat is een breed gestructureerd observatie-instrument dat op de peuterspeelzaal gebruikt wordt om kinderen tussen de 2,5 – 4 jaar over een langere periode te volgen en om opvallende verschillen met de gangbare ontwikkeling zichtbaar maken.

De ontwikkelingslijnen zijn:
• Sociaal –emotionele ontwikkeling
• Spraak- en taalontwikkeling
• Motoriek
• Cognitieve ontwikkeling

“Dieper kijken” besteedt aandacht aan peuters met een ontwikkelingsvoorsprong en er is een leidraad”Signalen die wijzen op risico voor de ontwikkeling”.
Wij gebruiken “Kijk! in de digitale versie en wanneer uw kind 4 wordt gaan de gegevens mee naar de basisschool.
Als VVE programma maken wij gebruik van: “Ik ben Bas”. In dit programma worden verschillende thema’s uitgewerkt, met behulp van boeken, liedjes en knutselwerkjes.
Kijk! en “ Ik ben Bas” zijn gericht op dezelfde ontwikkelingslijnen. Wanneer er een achterstand op een bepaald gebied wordt vermoed, kan uw kind in aanmerking komen voor een VVE-plaats. Dat houdt in dat een kind drie of 4 dagdelen naar de peuterspeelzaal gaat en extra individuele begeleiding. Wij gaan ervan uit dat het vooral spelend leren is. Een VVE-plaats wordt gedeeltelijk bekostigd door de gemeente.
Vanzelfsprekend zal alleen met uw toestemming vastlegging van de observatie plaatsvinden. Bij het inschrijfformulier ontvangt u een formulier waarop u kunt aangeven of u wel of niet toestemming geeft voor deze observatie.

Contact

Peuterspeelzaal Kleinduimpje
Bloemengaarde 39
2861 VM Bergambacht
T: (0182) 351959