Kinderziekten

Het spreekt voor zich dat als uw kind een (besmettelijke) ziekte heeft hij/zij beter thuis kan blijven. Niet alleen omdat wij uw zieke kind niet de juiste zorg en aandacht kunnen geven in de groep, maar ook in verband met besmettingsgevaar voor andere kinderen. Mocht uw kind ziek worden tijdens hun verblijf op de groep, wordt u door de leidster gebeld met het verzoek uw kind op te komen halen. Ook na inenting komen bepaalde besmettelijke kinderziekten nog voor. Hieronder een overzicht van veel voorkomende besmettelijke kinderziekten:

Waterpokken: koorts en huiduitslag: vlekjes, puistjes, blaasjes en korstjes. Zeer besmettelijk van 24 uur voor tot 1 week na het zichtbaar worden van uitslag.

Bof: koorts en pijnlijke zwelling van de oorspeekselklieren.

Mazelen: koorts, ontstoken slijmvliezen en zacht aanvoelende rode, vlekkerige uitslag met lichte jeuk.

Kinkhoest: verkoudheid met zware hoest, aanvallen met gierende ademhaling en slijmbraken.

Roodvonk: hoge koorts, braken, keelpijn, 2e/3e dag fel rode ruwe uitslag over het hele lichaam, behalve de hoofdhuid.

6e ziekte: koorts, na 3 dagen licht roze uitslag, soms braken.

Hoofdluis: na vakanties, maar ook in de loop van het schooljaar, komt wel eens hoofdluis voor. Het is zaak, liefst dagelijks, het hoofd van uw kind hierop te controleren. Bij aantreffen van hoofdluis of neten wordt u verzocht dit meteen op de Peuterspeelzaal te melden.
Enkele malen per jaar vindt op de Peuterspeelzaal een reguliere controle op hoofdluis plaats. Mocht bij uw kind hoofdluis geconstateerd worden, dan krijgt u hiervan bericht. Besmette kinderen mogen de Peuterspeelzaal bezoeken mits zij behandeld zijn of worden.
Krentenbaard: krentenbaard is een huiduitslag. Aanvankelijk ontstaan bultjes die snel veranderen in blaasjes, die kapot gaan en waaruit vrij veel vocht vloeit dat tot honinggele doorzichtige korstjes stolt. Ook hier geld dat uw kind pas weer op de peuterspeelzaal mag komen als de plekjes zijn ingedroogd. Om infectie / verspreiding te voorkomen verzoeken wij u vriendelijk de plekjes met een gaasje af te plakken.

Contact

Peuterspeelzaal Kleinduimpje
Bloemengaarde 39
2861 VM Bergambacht
T: (0182) 351959